Només quan respire

Piqueu al reproductor per escoltar el diàleg: