Llengua i imatge

Amb les noves tecnologies es dilueix la frontera entre uns sistemes de comunicació i altres.

La llengua oral, acompanyada sovint d’elements visuals (i no només pels gestos o actuacions de tipus més o menys teatral, també per imatges artístiques, dibuixos a l’estil de les auques, … ) però sempre com a element principal de la comunicació, esdevé ara només una part dels nous llenguatges que apareixen a partir de la invenció del cinema, la televisió i, més recentment, la informàtica i el desenvolupament de la gran xarxa mundial. Els elements “audiovisuals” formen un conjunt sovint indestriable i omnipresent però al qual, ben poques vegades, se li dedica a l’ensenyament l’interés que correspon a la seua importància.

Encara que insuficient, l’assignatura de “Valencià, llengua i imatge” pretén, en part, omplir aqueix buit i aquest bloc aspira, així mateix, a mostrar alguns dels treballs incipients d’uns alumnes d’aquesta assignatura de primer de batxillerat, a uns instituts de l’Horta Nord,  en el complex món del cinema i la televisió.

Les pràctiques realitzades amb elements propis dels llenguatges cinematogràfics i visuals, que obligaran a sistematitzar coneixements difusos, hauran de servir, alhora, per potenciar l’ús del valencià, tant escrit com oral, en àmbits on, ara per ara, encara és minoritari. Dos objectius, per tant, que caldrà assolir de forma conjunta a partir dels treballs que realitzen els alumnes al llarg de tot el curs i dels quals aquest bloc ha de ser la plataforma.